Pakistan STA Öncesi Tüm TPSA Önlemlerinin Yeniden Müzakeresini İstiyor

Pakistan STA Öncesi Tüm TPSA Önlemlerinin Yeniden Müzakeresini İstiyor

Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI) Pakistan Hükümeti'nden Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmadan önce Türkiye'nin Pakistan'a karşı uyguladığı ticaret politikası önlemlerini müzakere ederek kaldırtmasını talep etti.

Pakistanlı üreticilerin Türkiye tarafından başta tekstil sektörüne karşı uygulanmakta olan anti-damping vergileri ile ilave gümrük vergilerinden ciddi zarar gördüğü ifade edilerek, STA öncesi haksız uygulandığı düşünülen birçok önlemin kaldırılması için Pakistan Hükümetinin ciddi çaba göstermesi istendi.

FPCCI açıklamasında anti-damping, korunma önlemleri, ilave gümrük vergileri gibi uygulamalarının Pakistan'ın 2011 yılında 850 milyon dolara ulaşan Türkiye ihracatının 2018 yılında 327 milyon dolara gerilemesinin arkasındaki en temel faktör olduğu belirtildi.

FPCCI açıklamasında tüm ticaret politikası savunma araçlarına atıf yapılmasına rağmen esas rahatsızlığın ilave gümrük vergilerinden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Çünkü, halihazırda Türkiye tarafından Pakistan'a karşı biri dampinge diğeri de önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı alınmış iki önlem yürürlükte bulunuyor.

Pakistan ile Türkiye arasında devam eden STA müzakereleri kapsamlı bir stratejik ekonomik çerçeve anlaşma özelliği taşırken, ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir altyapı oluşturması bekleniyor.

Pirinç ve tekstil ürünleri en önemli ihraç malları olan Pakistan'ın STA öncesi bu sektörlere ilave avantaj sağlamak üzere girişimlerde bulunması, FPCCI'nın önerileri doğrultusunda en azından tekstil için Türkiye tarafından Mısır ve Ürdün'e tanınan tavizleri hedeflemesi bekleniyor.

Kaynak: BusinessRecorder

Bu makalenin uzunluğu 190 kelimedir.