Pakistan’ın GSP+ Konusundaki Rahatsızlığı

Pakistan’ın GSP+ Konusundaki Rahatsızlığı

Türkiye ile Pakistan arasında rahatsızlık yaratan GSP+ konusunda Pakistan Ticaret Bakanlığı, konuyu Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) götürme konusunda Hükümetinden yetki istedi.

Pakistan’ın Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri başlatmayı kabul etmesinin ardındaki en büyük nedenlerden birinin bu konu olduğu belirtilirken, Pakistan Türkiye’nin çözüm konusundaki isteksizliği dolayısıyla STA Müzakerelerinin de çıkmaza girdiğini ifade ediyor.

Pakistan’ın tezine göre Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği bulunduğundan, Türkiye’nin Pakistan’ın rekabetçi olduğu sektörlerde GSP+ statüsü tanımaması gayri hukuki bir durum oluşturuyor. Bu çerçevede Ermenistan ve Pakistan’ın aynı şekilde değerlendirilmesi hem hukuken hem de siyasi olarak yanlış bir tutum olarak görülüyor.

Ayrıca, 2011 yılından beri Pakistan’ın rekabetçi olduğu birçok sektörde uygulanmakta olan “ilave gümrük vergileri” de bir diğer rahatsızlık alanını teşkil ediyor. Tekstil, konfeksiyon, ev tekstili, halı-kilimler, plastikler ve ayakkabı bu alanların başında geliyor.

Pakistan, bugüne kadarki tüm STA müzakere oturumlarında bu konuları gündeme getirmesine rağmen Türkiye tarafından dikkate alınmamaktan şikayet ederken, Türkiye’nin dış ticaret politikalarının 2011’deki 900 milyon dolarlık ihracatını 2017 yılında 282 milyon dolara gerilettiğini, bunun ise kısa ve orta vadede iki ülke ilişkilerini etkilemenin yanı sıra, Türk ekonomisinin rekabetçiliğini ve Türk tüketicisinin refahını azaltıcı etkisine vurgu yapıyor.

Soruna çözüm bulunmaması halinde DTÖ’ye konuyu taşımakla beraber Türkiye’nin önde gelen ihraç ürünlerine misilleme ile karşılık verilebileceği de gündeme getiriliyor.

Kaynak: Dawn,Pakistan

Bu makalenin uzunluğu 201 kelimedir.