Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi ile İlgili Bilgilendirme

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi ile İlgili Bilgilendirme

Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi için akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri harcamaların belirli bir bölümü ihracatın teşviki için devlet tarafından karşılanabilmektedir.

Firmaların bu kapsamdaki harcamaları yüzde 50 oranında ve şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir. Bu desteğe başvuru süreçlerinde ortaya çıkan bazı tereddütlerin giderilebilmesi için İhracat Genel Müdürlüğü tüm İhracatçı Birliklerine bir talimat yazısı göndermiştir.

Bu talimata göre yabancı menşeli olsalar da, Türkiye’de yerleşik belgelendirme kuruluşları “Türkiye’de yerleşik kişi” olarak kabul edilecekleri için bunlarla akdedilen sözleşmelerin TL cinsinden olması gerektiği ifade edilmektedir.

Dolayısıyla bu firmalardan alınan hizmetler için düzenlenen fatura ve/veya diğer belgelerin TL cinsinden olmaması halinde devlet yardımından faydalanması mümkün olmayacaktır. Firmalarımızın destek başvurularında bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.  

Bu makalenin uzunluğu 126 kelimedir.