PET Cips İthalatına Korunma Önlemleri Soruşturması Açıldı

PET Cips İthalatına Korunma Önlemleri Soruşturması Açıldı

11 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle PET Cips ithalatına yönelik bir korunma önlemleri soruşturması açıldı.

SASA Polyester A.Ş.’nin başvurusuna istinaden açılan Soruşturma 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda sınıflandırılan viskozitesi 78 ml/g ve altında olan Polietilen Tereftalatları kapsıyor. Ticari olarak PET Cips olarak adlandırılan ürün tekstil, ambalaj, mühendislik polimerleri ve çok çeşitli plastik malzeme üretiminde kullanılıyor.

Soruşturmada ilgili taraf olmak isteyen firma ve sivil toplum örgütlerinin soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini 30 gün içinde Bakanlığa iletmesi gerekiyor. İlgili taraflar sözlü olarak dinlenme taleplerini de Bakanlığa iletebilecek ve uygun görülmesi halinde kamu dinleme toplantıları düzenlenebilecek.

Soruşturma kapsamında bulunan ürünlerin Güney Kore menşeli olanlarına 2018 yılından beri korunma önlemi olarak ek mali mükellefiyet uygulanıyor. Halen CIF değerin yüzde 6’sı olarak uygulanan bu önlem 30 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. 


Bu makalenin uzunluğu 126 kelimedir.