Poliesterler için Korunma Önlemi

Poliesterler için Korunma Önlemi

Ekonomi Bakanlığı 5503.20.00.00.00 GTİP'te sınıflandırılan Poliesterlerden Sentetik Devamsız Lifler için 22/04/2017 tarihinde başlattığı Korunma Önlemleri Soruşturmasını tamamladı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğe göre söz konusu ürünün İran menşeli olanları için yürürlükte olan önlemin 3 yıl süre ile daha uzatılmasına ve önlemin 21 Eylül'den itibaren %20 olarak revize edilmesine karar verildi.Söz konusu oran ikinci yıl %19.5, üçüncü yıl ise %19 olarak uygulanacak.

Konuya ilişkin bu önerilerin uygulamaya geçmesi için bir Bakanlar Kurulu Kararının yayımlanması gerekiyor.

Bu makalenin uzunluğu 72 kelimedir.