Polyester Elyaf Damping Soruşturması

Polyester Elyaf Damping Soruşturması

24 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile Çin menşeli polyester elyaf ithalatı için nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldı.

Sasa Polyester Sanayi A.Ş tarafından yapılan ve sekiz yerli üretici tarafından desteklenen başvuruda 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında sınıflandırılan “polyesterlerden sentetik devamsız lifler" için uygulamada olan dampinge karşı önlemin devamı talep edildi. Açılan NGGS ile dampingli ithalatın devam edip etmediği ile yerli üreticiler üzerindeki etkisi soruşturulacak.

Sürece müdahil olmak isteyen tarafların 37 gün içinde gerekli soru formlarını doldurarak işbirliğine gelme isteklerini beyan etmeleri gerekiyor.

2007 yılından bu yana Çin ve Suudi Arabistan menşeli polyester elyaf ithalatında, Çin için 0,08 ABD Doları/Kg ve Suudi Arabistan için 0,11 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı önlem uygulamada bulunuyor. Bu önlemler, yeni soruşturma tamamlanana kadar aynı şekilde uygulanmaya devam edilecek.

Bu makalenin uzunluğu 124 kelimedir.