Polyester Elyaf İthalatına Korunma Önlemleri Soruşturması Açıldı

Polyester Elyaf İthalatına Korunma Önlemleri Soruşturması Açıldı

30 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle polyester elyaf ithalatına yönelik olarak bir korunma önlemleri soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yerli üreticilerin başvurusuna istinaden açılan soruşturma kapsamında 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda sınıflandırılan “Poliesterlerden” tanımlı eşya ithalatı soruşturulacak.

Hangi yerli üreticilerin başvuru yaptığı belirtilmeyen Soruşturmanın ön inceleme aşamasında ithalatın son dönemde artış gösterdiği ve yerli üreticilerin kârlılık, kapasite kullanım oranı, stoklar gibi bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edildi.

Soruşturmada ilgili taraf olmak isteyen firma ve sivil toplum örgütlerinin soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini 30 gün içinde Bakanlığa iletmesi gerekiyor.  İlgili taraflar sözlü olarak dinlenme taleplerini de Bakanlığa iletebilecek ve uygun görülmesi halinde kamu dinleme toplantıları düzenlenebilecek.

Söz konusu ürünün İran menşeli olanları için daha önce yürütülen korunma önlemleri soruşturması kapsamında halen yüzde 18,5 oranında ek mali yükümlülük uygulanıyor. 


Bu makalenin uzunluğu 127 kelimedir.