POY İthalatında Teminat Uygulaması

POY İthalatında Teminat Uygulaması

25 Şubat 2017 tarihinde poliesterlerden kısmen çekimli iplik (POY) ithalatına açılan Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması kapsamında, söz konusu eşyanın Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Tayvan, Tayland ve Vietnam menşeli/çıkışlı olanlarına 4 Ağustos 2017 tarihinde dampinge karşı geçici önlem getirilmiştir.

Halen devam etmekte olan soruşturmada, 5402.33 pozisyonunda sınıflandırılan “PTİ” (Poliesterlerden tekstüre iplik) için dampinge karşı önlem uygulamada iken bu ürünün üretim sürecinde kullanılan yarı mamul “POY” ithal edilerek PTİ imal edilmesi suretiyle önlemin etkisiz kılındığına yönelik geçici belirlemeler yapılmıştır.

Bu belirlemeler sonucunda POY'un Türkiye’ye ithalatında, PTİ'ye uygulanan damping oranlarında teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.

Ancak bazı Gümrük İdarelerinde geçici önlemin Tebliğde belirtilen oranlarda; bazı Gümrük İdarelerinde ise Tebliğde belirlenen miktarın 4458 sayılı Gümrük Kanununun 202 nci Maddesi çerçevesinde % 20 fazlası ile teminata bağlandığı hususu sektör tarafından şikayete konu edilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tüm gümrük idarelerine gönderdiği dağıtımlı yazısında teminata bağlanacak miktarın Önlemlerin Etkisiz Kılınması Tebliğinde belirlenmiş olması dolayısıyla ithalatta alınan teminatın o eşya için belirlenen geçici önlem miktarını geçmemesi gerektiğini bildirmiştir.

Bu çerçevede söz konusu eşya ithalatçılarından gümrük idarelerine %20 artırımlı teminat verenler fazla alınan teminatlarının iadesini talep edebileceklerdir.

Bu makalenin uzunluğu 175 kelimedir.