REACH Kapsamında Kimyasal Ürün Ticareti

REACH Kapsamında Kimyasal Ürün Ticareti

Bilindiği gibi REACH Tüzüğüne göre 2007 yılından bu yana AB pazarına arz edilecek kimyasalların Avrupa Kimyasallar Ajansı'na (AKA) kaydedilmesi gerekmektedir.

REACH kapsamında 1 ton ile 100 ton arası kimyasal maddeler için kayıt süresi 31 Mayıs 2018 olarak belirlenmiştir. Bu açıdan yılda 1 ton ve üzeri üretilen veya ithal edilen kimyasal maddelerin AKA'ya kaydı için bu tarihe dikkat edilmesi, ticaretin aksamaması açısından büyük önem taşımaktadır.

31 Mayıs 2018 tarihinden sonra AKA'ya kayıtlı olmayan üretici ve ithalatçıların, yılda 1 ton veya üzerinde ürettiği veya ithal ettiği kimyasal maddeleri AB piyasasına arz etmesi veya bu pazardan temin etmesi mümkün olamayacaktır.

Kayıt dosyasının tamamlanabilmesi için AB'de yerleşik ithalatçının, kimyasal maddelerin bileşimi ve özellikleri hakkında detaylı bilgiyi AB dışındaki yerleşik firmadan temin ederek sunması gerekmektedir. Alternatif olarak AB dışında yerleşik firmanın AB'de yerleşik tek temsilci atayarak kendi adına kayıt işlemi yaptırması da mümkün olmaktadır.

Ölçek ekonomisi ve maliyet avantajı sağlamak için aynı maddeyi kayıt ettirecek firmaların bilgileri ve gerekli maliyetleri paylaşmaları ve birçok bilgiyi birlikte sunmaları önerilmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 158 kelimedir.