Renksiz Düz Cam İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Renksiz Düz Cam İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

23 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte olan damping önleminin devamı için renksiz düz cam ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldı. Soruşturma, yerli üretici Trakya Cam Sanayii A.Ş. tarafından yapılan ve Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden başlatıldı.

Bu kapsamda İsrail menşeli 7005.29 gümrük tarife pozisyonu altında “Diğerleri” olarak sınıflandırılan renksiz düzcamlar için damping soruşturması yürütülecek. 2015 yılından bu yana söz konusu ürünler için CIF bedelin yüzde 20’si ila 37,57’si arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanıyor.

Soruşturmaya taraf olmak isteyen ithalatçı, ihracatçı, üretici veya ilgili sivil toplum örgütlerinin en geç 37 gün içinde gerekli soru formlarını doldurarak süreci başlatmaları gerekiyor.


Bu makalenin uzunluğu 108 kelimedir.