Rusya Federasyonu’na İhracatta Birim Fiyat Uygulamaları

Rusya Federasyonu’na İhracatta Birim Fiyat Uygulamaları

Rusya Federasyonu’na yapılan sevkiyatlarda ihracatçılarımızca Rusya gümrüklerine beyan edilen faturalarda yer alan ihracat bedeli bilgilerine itibar edilmediği konusundaki şikayetler gittikçe artmaktadır.

Rus gümrükleri, referans fiyat adı verilen uygulama çerçevesinde her sevkiyat için belirlediği kıymet üzerinden gümrük vergisi tahsil etmekte ve bu durum ihraç ürünlerimizin Rusya pazarındaki rekabet gücünü azaltmaktadır. Özellikle bu pazara ihracat yapan firmalarımızın maruz kaldıkları bu tür haksız uygulamaları her platformda gündeme getirmesi büyük önem taşımaktadır.

Haksız yere tahsil edilen gümrük vergilerinin maliyetler üzerindeki etkisi pazarın rakiplere kaptırılması sonucu doğurduğundan bu konunun özellikle resmi görüşmelerde Türk Hükümetince sıklıkla gündem yapılması gerekmektedir.

Bu amaçla haksız vergilere maruz kalan ihracatçılarımızın ellerindeki bilgi ve belgelerle Ticaret Bakanlığı'na başvurması ve konuyu sürekli gündemde tutmasında fayda görülmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 111 kelimedir.