Rusya ile Ukrayna Arasındaki Ticaret Düzenlemelerinde Değişiklik

Rusya ile Ukrayna Arasındaki Ticaret Düzenlemelerinde Değişiklik

Rusya aralarındaki siyasi anlaşmazlıkların bir neticesi olarak 22 Ekim 2018 tarihinde Ukrayna ile olan ticaretini düzenleyen konularda “özel ekonomik önlemler” alınmasına karar vermişti.

Bira, votka, meyve suyu, duvar kâğıdı, hazır giyim ürünleri gibi ürünler başta olmak üzere birçok tarım ve sanayi ürünleri ile hammaddeye yasak getirilmiş daha sonra yasak kapsamı 29 Aralık 2018 tarihinde genişletilmişti.

Ukrayna tarafından da müteaddit defalar karşılıkta bulunulmuş ve Rusya’nın içecek ve şeker ithalatı konusundaki uygulamaları Dünya Ticaret Örgütü’ne götürülmüştü.

Alınan son Kararla yasaklanan ürünlere yeni bazı eklemeler yapıldı. Ayrıca Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya enerji ürünleri ihracatını yasaklayan yeni bir liste ile Rusya Federasyonu’ndan Ukrayna’ya ihracatı izne tabi kılınan ürünlere ilişkin liste ilave edilerek önlemlerin kapsamı genişletildi.Bu makalenin uzunluğu 109 kelimedir.