Rusya İthalatlarında Fatura Onay Zorunluluğu Kaldırıldı

Rusya İthalatlarında Fatura Onay Zorunluluğu Kaldırıldı

Bilindiği gibi 9 Ekim 2017 tarihinden beri Rusya Federasyonu menşeli bazı tarım ürünlerinin ithalatında Türk Gümrük İdareleri tarafından faturalarda Rusya Federasyonu Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliklerimizin onayı aranmaktaydı.

Onay şartı kararı, Rusya’dan ithal edilen 7 kalem ürün (adi buğday, ham ayçiçek yağı, mısır, kuru bezelye, çeltik, ayçiçeği küspesi ve makarnalık buğday) için mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alınmıştı.

Söz konusu uygulama Ticaret Bakanlığı'nın 6 Eylül 2018 tarihli yazısı ile yukarıda belirtilen tüm ürünler için yürürlükten kaldırılmıştır.

Daha önce Müşavirlik /Ataşelik onayı ile Rusya'dan tarımsal ürün ithal eden firmalarımızın bundan böyle faturayı onaysız olarak sunmaları yeterli olacaktır.

Bu makalenin uzunluğu 90 kelimedir.