Rusya’dan Et İhracatçılarına Milyarlarca Dolarlık Teşvik Paketi

Rusya’dan Et İhracatçılarına Milyarlarca Dolarlık Teşvik Paketi

Rusya Tarım Bakanlığı önümüzdeki 5 yıl geçerli olacak 6,5 milyar dolar tutarında tarımsal teşvik paketi açıkladı.

Söz konusu teşvik kapsamında et ihracatının artırılmasına ilave bir önem atfediliyor. Rusya, 2018 yılında toplam 289 bin ton tutarında et ihraç ederken karşılılığında 416 milyon dolar gelir elde etti.

Yeni ilan edilen teşvik paketi kapsamında et ihracatında ana hedef ülke ve bölgeleri Çin, Güneydoğu Asya, Afrika ve Ortadoğu oluştururken, coğrafi yakınlığı ve ülke ihtiyacı dolayısıyla Türkiye de en önemli hedef pazarlardan biri konumunda bulunuyor.

İhracata verilen doğrudan desteklerin bu şekilde artırılmasına ve Rus Hükümetinin her platformda et ihracatını artırma çabasına karşın ülkedeki hayvan varlığındaki salgın hastalıklar potansiyel pazarlar açısından en büyük riski oluşturuyor. Özellikle son dönemde etkisi artan ASF hastalığı ilgili tüm taraflarca yakından takip ediliyor.


Bu makalenin uzunluğu 121 kelimedir.