Rusya’nın İthalat İşlemlerinde Uyguladığı Zorunlu Etiketleme Düzenlemesi

Rusya’nın İthalat İşlemlerinde Uyguladığı Zorunlu Etiketleme Düzenlemesi

Rusya Federasyonu (RF)’nda 2017 yılı Aralık ayında imzalanan Hükümet Kararnamesi ile 2024 yılına kadar kayıt dışılığın azaltılması, tüketici refahı da gözetilerek eşit rekabet koşullarının sağlanması ve dijital ekonomiye geçişin bir parçası olarak, ithal edilen tüm ürünlerin etiketlenmesi ve bu şekilde izlenebilirliğin artırılması amacıyla “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi” kurulmuş ve ilk olarak 12 Haziran 2016 tarihinde kürk manto ürününde pilot uygulamaya geçilmiştir.

Benzer şekilde 28 Aralık 2017 tarihinde imzalanan İlaçların Dolaşımı Hakkında Kanun'da Değişiklik Yasası ile ilaç sektöründe kayıt dışılığın ortadan kaldırılması amacıyla ilaç paketlemesinde zorunlu tanımlama işaretleri belirleyerek tüm ilaçlar için de bir izleme sistemi kurulması öngörülmüştür.

Buna göre, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren klinik araştırmalar amacıyla ithal edilenler dışındaki tüm ilaçların Rusya'ya girişinde ilaç paketlerinin (QR) kodlarıyla etiketlenmesi gerekmektedir.


Bu makalenin uzunluğu 120 kelimedir.