Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması İçin Başvuru Süreci Başladı

Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması İçin Başvuru Süreci Başladı

Bilindiği gibi askıya alma sistemi, Ülkemizde ve AB'de üretimi olmayan hammadde ve ara mamul niteliğindeki eşya için gümrük vergilerinin sıfırlanması (askıya alma), üretimin tüketimi karşılamadığı ürünler için ise tarife kontenjanı açılması şeklinde uygulanmaktadır.

Askıya alma rejimi ile sanayicilerimizin hammaddelere erişiminin kolaylaştırılması ve uluslararası piyasada rekabetçiliklerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla sanayi ürünlerine ilişkin talepler her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Bu yıl da AB ya da Türk firmalarınca 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yayımlanmış olup bu ürünlere ilişkin itirazların en geç 22 Kasım 2019 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.

Söz konusu tarihe kadar ilgili formları doldurarak yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacağından sanayicilerimiz başta olmak üzere tüm ilgili tarafların konuya hassasiyet göstermesi büyük önem taşımaktadır. Listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, gümrük tarife pozisyonundan ziyade ürün tanımlarının incelenip tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması gerekmektedir.


Bu makalenin uzunluğu 169 kelimedir.