Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergisinin Askıya Alınması Uygulaması

Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergisinin Askıya Alınması Uygulaması

Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki ürünler için her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde gümrük vergilerinin askıya alınması uygulaması yapılmaktadır.

Ayrıca, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı açılmaktadır. Bu kararlar ülkemizin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu bünyesinde müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Sanayide girdi olarak kullanılan ancak AB'de üretimi bulunmadığı düşünülen ürün ve ürün grupları için Türk firmalarının veya bu eşyada üretimleri bulunduğu gerekçesiyle askıya alma taleplerine itiraz etmek isteyen firmaların başvuru formlarını doldurup en geç 1 Haziran 2018 tarihine kadar resmi bir yazı ile Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Benzer şekilde halihazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden firmaların ise en geç 11 Mayıs 2018 tarihine kadar taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 129 kelimedir.