Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

25 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle Serbest Bölgelerin işleyişi ile ilgili bir takım değişiklikler yapıldı.

Buna göre Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin Tanımlar, Serbest Bölge Müdürlüklerinin Görev ve Yetkileri, Üstyapı Tesisleri, İşletici veya B.K.İ. nin Mali, İdari ve Hizmet Yükümlülükleri başlıklı maddelerinde değişiklikler yapıldı.

Ayrıca, İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmelerinde Süre Uzatımı ve İşletme veya Kuruluş ve İşletme İzninin Yeniden Verilmesi başlıklı maddeler eklendi.

İşletici veya B.K.İ., sahibi bulunduğu faaliyet ruhsatları kapsamında kullanmak üzere, Hazineye ait arazi, bina veya tesisleri Bölge Müdürlüğünden kiralayabilecek ve kullanıcılar, Hazineye intikal eden üstyapıları ruhsat süresince toplu bir bedel karşılığında kullanabilecek. İşletici veya B.K.İ. aydınlatma, temizlik, çevre düzenlemesi, atık su arıtma ve benzeri ortak giderleri hizmet tarifesiyle belirlenen esaslara uygun olarak kullanıcılardan tahsil etmekle yükümlü olacak.


Bu makalenin uzunluğu 120 kelimedir.