Sesli İşaret Cihazlarındaki Gözetim Uygulaması

Sesli İşaret Cihazlarındaki Gözetim Uygulaması

3 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile korna, siren gibi sesli işaret cihazlarının ithalatındaki gözetim uygulamasında değişikliğe gidildi.

8512.30.90.00.11 GTİP'li elektrikli kornalar ile 8512.30.90.00.12 GTİP'li sirenler 10 $/kg; 8512.30.90.00.19 GTİP'li diğer sesli cihazlar 15 $/kg ve 8531.10.30.00.19 GTİP'li alarmlar ise 10 $/adet tutarında gözetim uygulamasına tabi olacak.

Söz konusu gözetim ülke ayrı yapılmaksızın uygulanacak ve 2 Haziran 2018 itibariyle geçerli olacak.

Bu makalenin uzunluğu 61 kelimedir.