Sigara Filtresi Üreticilerine Kayda Alma Uygulaması Getirildi

Sigara Filtresi Üreticilerine Kayda Alma Uygulaması Getirildi

25 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle sigara filtresi üreticilerine kayda alma uygulaması getirildi. Tebliğ, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan sigara veya makaron üretimi amacıyla üretim ve faaliyet uygunluk belgesi alan tesisler hariç olmak üzere 4 Kasım 2020 tarihinden önce kurulmuş üretim tesislerinde sigara filtresi üretimi faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsayacak.

Sigara filtresi üretimi yapan gerçek ve tüzel kişilerin, üretim ve ticari faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli olan üretim ve faaliyet uygunluk belgesinin alınması amacıyla, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde Tarım ve Orman Bakanlığına başvurmaları gerekiyor.

Sigara filtresi üreticisi gerçek ve tüzel kişiler tarafından, hammadde stok hareketleri, üretim miktarları, satışlar ve iadeler, onaylı raporlar halinde Bakanlığa bildirilecek. Sigara filtresi sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin; sigara filtresi üretimi, iç ve dış ticareti ile ilgili tüm işlemleri Bakanlığın denetimine tabi olacak.

Bu makalenin uzunluğu 134 kelimedir.