Son İGV Uygulamasında Başlamış İşlemler İçin İstisna Talepleri Artıyor

Son İGV Uygulamasında Başlamış İşlemler İçin İstisna Talepleri Artıyor

Bilindiği gibi son dönemde çok çeşitli sektörlerdeki birçok ürün grubuna ilave gümrük vergileri (İGV) getirilmekte özellikle iki döneme ayrılan biçimde farklı oranlarda ek mali yükümlülük tahsili yoluna gidilmektedir.

Uzun süredir yayımlanan tüm İGV kararlarında eşyanın İGV Kararı öncesinde sevk edilmiş olması, gümrük beyannamesinin tescili gibi belirli şartlarda söz konusu ilave vergilerden muafiyet tanınma yoluna gidilmekteydi. Bu durum sektörde genel olarak başlamış işlemlerin yeni getirilen düzenlemeden etkilenmemesi olarak adlandırılmaktaydı.

Ancak, 11 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karar’da bu tür bir başlamış işlem durumuna sadece 15 gün içinde beyannamesinin tescili kaydıyla yer verilmesi birçok firma ve sivil toplum örgütünce şikayetlere sebep oluyor.

Başta söz konusu mevzuatın hazırlanmasından sorumlu Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü olmak üzere birçok kamu kurumuna bu yöndeki şikayetlerin iletildiği bildiriliyor.

Son olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Mersin Gümrük Müşavirleri Dernekleri  sektörler arasında farklılık doğuran son Karar’a ilişkin şikayetlerini Cumhurbaşkanlığı’na iletti. 15 Mayıs 2020 tarihli yazıda söz konusu uygulamanın geçici depolama antrepo ve serbest bölge gibi alanlara alınmış ürünlere uygulanmaması talep edildi. 


Bu makalenin uzunluğu 160 kelimedir.