Sudan Geçici İthalat Yasağı

Sudan Geçici İthalat Yasağı

Sudan’da yürütülen Ekonomik Reform Programı kapsamında Sudan Ticaret Bakanlığı tarafından bazı ürün gruplarına yönelik geçici ithalat yasağı uygulanmaya başlanmıştır.

Ülkemizden ihraç edilmek istenen ve Sudan Merkez Bankası tarafından onay verilmeyen ürünler Sudan’a ihraç edilemeyecektir. Ancak, Türk yatırımcıların Sudan’daki üretimlerinde kullanacağı hammadde ve ara mamullerin ülkemizden ithalatı, malların sadece bu firmaların Sudan’daki üretiminde kullanılması şartıyla serbesttir.

Sudan Gümrük Otoritesince yapılan açıklamada iki ülke arasında imzalanan Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın (TEOA) her iki ülkenin yasama organlarında acilen onaylanmasını önemsedikleri bildirilmiş, bu şekilde, geçici ithalat yasağının olumsuz etkilediği Türk ürünlerinin Sudan pazarında yeniden uygun şartlarla temin edilmesinin önünün açılacağı vurgulanmıştır.

Bu makalenin uzunluğu 96 kelimedir.