Suni Deri İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Suni Deri İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

8 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte olan damping önleminin devamı için “koagüle suni deri” ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldı. Soruşturma, yerli üreticiler Depar Deri Plastik San. ve Tic. A.Ş. ve Doğuş Suni Deri Kösele San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Flokser Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden başlatıldı.

Bu kapsamda Çin menşeli 5603.14 ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan “koagüle suni deri” için damping soruşturması yürütülecek. Hâlihazırda söz konusu ürünler için kilogram başına 1.9 ABD Doları dampinge karşı kesin önlem uygulanıyor.

Soruşturmaya taraf olmak isteyen ithalatçı, ihracatçı, üretici veya ilgili sivil toplum örgütlerinin en geç 37 gün içinde gerekli soru formlarını doldurarak süreci başlatmaları gerekiyor.


Bu makalenin uzunluğu 115 kelimedir.