Süresi Dolacak Dampinge Karşı Önlemler

Süresi Dolacak Dampinge Karşı Önlemler

15 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile 2019 yılının ilk yarısında süresi dolacak dampinge karşı önlemler ilan edildi.

İlan edilen ürünler için ilgili yerli üreticiler tarafından usulüne uygun bir başvuru yapılmaması halinde halihazırda uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemler uygulamadan kalkacak.

Bu ürünler arasında battaniyeler, sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler, çakmaklar ve laminat parke bulunuyor.

Söz konusu ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etmesi gerekiyor.

Bu makalenin uzunluğu 105 kelimedir.