Süresi Dolan ve Önümüzdeki Dönem Dolacak Dampinge Karşı Önlemler Listesi İlan Edildi

Süresi Dolan ve Önümüzdeki Dönem Dolacak Dampinge Karşı Önlemler Listesi İlan Edildi

24 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile  2020 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemler ile 2021 yılının ilk yarısında süresi dolacak önlemler ilan edildi. Bu kapsamda, 7315.81 ve 7315.82 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan halkalı zincirlerdeki mevcut damping önlemleri 10 Mayıs 2020 tarihi itibariyle yürürlükten kalkmış oldu.

Süresi dolacak ürünler için ise ilgili yerli üreticiler tarafından usulüne uygun bir başvuru yapılmaması halinde halihazırda uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemler de uygulamadan kalkacak.

Bu ürünler arasında soğuk ve sıcak hava cihazları (fancoil), sodyum formiat, pamuk, suni veya sentetik liflerden mensucat, camdan mamul tencere ve çaydanlık kapakları, transmisyon zincirleri, bazı demir-çelikten mamul dirsek /boru /levha ve flanşlar bulunuyor.

Söz konusu ürünlerin yerli üretici veya üreticilerinin veya bunlar adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etmesi gerekiyor.


Bu makalenin uzunluğu 152 kelimedir.