Süresi Dolarak Yürürlükten Kalkan ve Süresi Dolacak Damping Önlemleri

Süresi Dolarak Yürürlükten Kalkan ve Süresi Dolacak Damping Önlemleri

Ticaret Bakanlığı tarafından 19 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile süresi dolarak yürürlükten kalkan ve önümüzdeki dönemde yerli üreticilerce gerekli başvuru yapılmazsa yürürlükten kalkacak damping önlemleri ilan edildi.

Buna göre Romanya menşeli 7005.29 pozisyonda sınıflandırılan float camlar ile Hindistan ve Çin menşeli 8408.90.41.90.00 GTİP'te sınıflandırılan içten yanmalı pistonlu motorlar için 2013 yılından beri uygulanan damping vergileri yürürlükten kalktı.

Ayrıca aşağıda belirtilen eşya için yerli üreticiler tarafından usulüne uygun bir başvuru yapılmaması halinde halen uygulanmakta olan damping önlemleri de 5 yıllık sürelerinin bitimi akabinde yürürlükten kalkacak.

Yürürlükten Kalkacak Önlemler: Çin menşeli ve 8419.11.00.00.00 GTİP’li Gazla çalışan anında su ısıtıcıları; Çin menşeli ve 7607.11 pozisyonlu kalınlığı 0,2 mm’yigeçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler; Çin menşeli ve 7607.19 pozisyonlu aluminyumdan yapraklar ve şeritler, Çin menşeli ve 9609.10 pozisyonlu kurşun Kalemler ve kurşun boyama kalemleri; Malezya, Çin ve Hindistan menşeli ve 5402.47 posizyonlu poliesterler, Çin ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.00, 3926.90.97.90.18, 5407.20.11.90.00, 5407.20.19.90.00, 5903.90.91.90.00 ve 6306.12.00.00.00 GTİP’lerde sınıflandırılan polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar); Çin ve Tayvan menşeli ve 5806.32.90.00.11 GTİP’li Cırt Bantlar, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada menşeli ve 5806.32.90.00.19 GTİP’li cırt bantınbileşenleri (kroş ve astragan); Çin, Endonezya ve Malezya menşeli 4410.12 pozisyonlu yönlendirilmiş lifli levha (OSB) ile 5402.33 pozisyonlu poliesterlerden tekstüre iplikler

Bu makalenin uzunluğu 213 kelimedir.