Suriye ile Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri Yayımlandı

Suriye ile Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı’nın 2019/16 Sayılı Genelgesine göre Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listelerinin Bakanlık internet sayfasında duyurulması gerekmektedir. Söz konusu eşya listelerine Bakanlık internet sitesine yer verilmiş olup aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir:

  • Suriye'den ithalinde gümrük hizmeti verilebilecek eşya listesi
  • Suriye'den transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesi
  • Suriye'ye ihracı ve/veya Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmesi izne tabi eşya listesi
  • Suriye'ye ihracı ve/veya Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesi

Söz konusu eşya listelerinde değişiklik olması halinde, ilgili listeler Bakanlık internet sayfasında güncellenmektedir. 


Bu makalenin uzunluğu 87 kelimedir.