Suriye ile Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Olabilecek Eşya Listeleri Yayımlandı

Suriye ile Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Olabilecek Eşya Listeleri Yayımlandı

Bilindiği gibi ülkemizden Suriye’ye ihracat ve transit geçiş serbesttir. Diğer taraftan, 2019/16 Sayılı Genelge ile Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listelerinin Bakanlık internet sayfasında duyurulacağı ifade edilmiştir.

Bu amaçla hazırlanan listeler Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 19 Haziran 2019 itibariyle ilan edilmiştir.

Suriye ile ülkemiz arasındaki ticarette gümrük hizmeti verilebilecek, izne tabi veya yasak ürünler listesine Bakanlık internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Firmalarımızın işlemleri ile ilgili bu listelere özellikle dikkat etmeleri ilave zaman ve para kaybı yaşamamaları açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu makalenin uzunluğu 90 kelimedir.