Tarife ve Menşe Kotaları Sorgu Ekranı

Tarife ve Menşe Kotaları Sorgu Ekranı

Bilindiği gibi, Ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirli ürünlere karşılıklı veya tek taraflı tavizler tanınabilmektedir.

Anlaşmanın içeriğine göre diğer ülkelere tanınan bu tavizler tarife/menşe kotaları veya tarife kontenjanları şeklinde uygulanmaktadır. Bu kotaların BİLGE Sistemi üzerinde takibi yapılmakta ve düşümler elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Ticaret Bakanlığı geliştirdiği uygulama ile kota veya kontenjanların güncel miktarını internet üzerinden ilgililerin kullanımına açmıştır. Kotalara ilişkin kullanılan ve kalan güncel miktarlar https://uygulama.gtb.gov.tr/KotaSorgulama/ adresi üzerinden erişilebilen “KOTA SORGULAMA” uygulamasından görülebilmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 71 kelimedir.