Tarım Ürünleri Dahilde İşleme Rejimi Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı

Tarım Ürünleri Dahilde İşleme Rejimi Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı

Bilindiği gibi tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirleniyor. Söz konusu  Genelge'de 8 Nisan 2020 tarihinde önemli bazı değişiklikler yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre işlem görmüş ürün olarak ihraç edilen yer fıstığının üretiminde kullanılan işlenmemiş yer fıstığının azami yüzde 50’sinin ithalatı yapılabilir şeklindeki hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında kabuklu ceviz ve kabuklu bademin eşdeğer eşya olarak ithalatı yapılamayacağı şeklindeki düzenleme ise  "DİR kapsamında kabuklu ceviz, kabuklu badem, kabuklu yer fıstığı ve iç yer fıstığının eşdeğer eşya olarak ithalatı yapılamaz." şeklinde değiştirildi.

Ayrıca, eşdeğer eşya olarak ithalatı yapılamayacak ürünler listesine kabuklu ve iç yer fıstığı da eklenirken verimlilik ve ikincil işlem görmüş ürün oranları güncellendi.

Söz konusu Genelgenin son haline Ticaret Bakanlığı internet sitesinden ulaşılabiliyor.


Bu makalenin uzunluğu 127 kelimedir.