Tarımsal Ürünlerde Gözetim Uygulaması Değişikliği

Tarımsal Ürünlerde Gözetim Uygulaması Değişikliği

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile çerezlik olmayan ayçiçeği tohumu, tohumluk olmayan rep veya kolza tohumu, aspir tohumu, ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları, ham ayçiçeği tohumu yağı ithalatında uygulanmakta olan gözetim değerleri değiştirildi.

Daha önce ton başına 570 ila 1.250 $ seviyesinde uygulanan gözetim baremleri, yeni düzenleme ile 400 ila 1.200 $/ton olarak uygulanacak.

Uygulama bugün itibariyle yürürlüğe girdiğinden söz konusu ürünlerin ithalatında yeni değerler uygulanmaya başlandı.

Bu makalenin uzunluğu 72 kelimedir.