Tayland Ülkemizin Klima İthalatında Uyguladığı İlave Vergiyi DTÖ'ye Taşıdı

Tayland Ülkemizin Klima İthalatında Uyguladığı İlave Vergiyi DTÖ'ye Taşıdı

Tayland, ülkemiz tarafından klima ithalatında kendilerine karşı uygulanan ilave gümrük vergisini Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşıdı.

Türkiye tarafından uygulanan vergi konusunda konsültasyon isteyen Tayland'ın talebi 10 Aralık 2018 tarihi itibariyle DTÖ tarafından üye ülkeler arasında sirküle edildi.

Türkiye, 22 Kasım 2017 tarihli Kararla Tayland'dan ithal edilecek tek bir gövde halindeki (self-contained) ve ayrı elemanlı (split sistem) klima cihazlarına ilişkin gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapmıştı. Gümrük vergisi oranları, 5 Eylül 2017-4 Eylül 2020 tarihlerinde tek bir gövde halindeki cihazlar için yüzde 2,2'den yüzde 11,47'ye; ayrı elemanlı sistemler için yüzde 2,7'den yüzde 11,97'ye yükseltilmişti.

Tayland konsültasyon talep başvurusunda, Türkiye'nin DTÖ'ye söz konusu artırımı korunma önlemi kapsamında yaptığını bildirdiğini ancak yapılan vergi artırımının GATT 1994 ve Korunma Önlemleri Anlaşmasının belirli maddelerine aykırılık teşkil ettiğini savundu.

Konsültasyon talebi, hukuken DTÖ nezdinde bir şikayetin başlangıcı anlamına gelirken taraflara 60 gün içinde konuyu kendi aralarında çözüme kavuşturma imkanı tanıyor. Görüşmelerde sonuca ulaşılamaması halinde şikayetçi taraf konuyla ilgili Panel açılmasını isteyebiliyor.

Bu makalenin uzunluğu 150 kelimedir.