Tayland Menşeli Cam Elyafı İthalatına ÖEK Soruşturması

Tayland Menşeli Cam Elyafı İthalatına ÖEK Soruşturması

24 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile Tayland menşeli cam elyafı ithalatı için Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması (ÖEK) açıldı.

Soruşturma Bakanlık tarafından re’sen açıldı ve Çin menşeli soruşturma konusu eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin Tayland üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı şüphesi araştırılacak.

Soruşturma, 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 GTP’leri altında sınıflandırılan “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)” tanımlı eşyayı kapsıyor.

2011 yılından beri Çin menşeli/çıkışlı söz konusu ürünler için CIF bedelin yüzde 20,20’si ila 23,75’i arasında firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanıyor.


Bu makalenin uzunluğu 108 kelimedir.