Tayland Türk Demir-Çeliğine Aldığı Damping Önlemini Erteledi

Tayland Türk Demir-Çeliğine Aldığı Damping Önlemini Erteledi

Tayland Ticaret Bakanlığı 18 Ocak 2016 tarihinde İran ve Brezilya’nın yanı sıra Türk menşeli “Sıcak Haddelenmiş Çelikten Yassı Mamuller”in ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatmıştı.

15 Mayıs 2017 tarihinde sonuçlanan Soruşturma sonucunda Türk firmaları için % 6,88 ile % 38,23 arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırılmış; aynı Soruşturmada Brezilya için % 34,40; İran için ise % 7,37 ile % 38,27 oranları arasında değişen önlemler alınmıştır.

Ancak, Soruşturma kapsamı ürünler aynı zamanda korunma önlemine de tabi olduğundan bu durum ciddi itirazlara konu edilmiştir.

Tayland, alınan anti-damping önlemlerinin, korunma önleminin bitiş tarihi olan 6 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmasına karar vermiştir.

23 Şubat 2018 tarihinden sonra Tayland'a söz konusu ihracatı yapan Türk firmaları ithalatçıları kanalı ile fazla ödenen anti-damping vergilerini talep edebileceklerdir.

Bu makalenin uzunluğu 119 kelimedir.