Tedarikçi Beyanı ve İhracatçı Beyanının Sonradan Verilmesi

Tedarikçi Beyanı ve İhracatçı Beyanının Sonradan Verilmesi

Bilindiği gibi ilave gümrük vergisine tabi eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ülkemize ithalinde eşyanın Avrupa Birliği veya Türk menşeli olduğunu; ek mali yükümlülük Kararlarında yer alan eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında ise Kararlarda belirtilen ülkeler hariç menşeli olduğunu gösteren ihracatçı beyanının ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ek mali yükümlülük alınmamaktadır.

Gümrük beyannamesi ekinde menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde de ihracatçı beyanı aranmamaktadır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne yapılan bazı başvurularda ihracatçı beyanı ve tedarikçi beyanının eşyanın serbest dolaşıma girişinden sonra ibraz edilmek istendiği bildirilerek adı geçen Genel Müdürlükçe tüm gümrüklere muhatap dağıtımlı bir yazı gönderilmiştir. Anılan yazıda mesnet mevzuatta bu belgelerin sonradan ibrazı gibi bir düzenleme yapılmadığından bahisle ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülüğün söz konusu olduğu işlemlerde belgelerin eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında ibraz edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bu sebeple sonradan ibraz edilen tedarikçi beyanı veya ihracatçı beyanı ile başvurularak ödenen vergiler için geri verme talebinde bulunulmasının mümkün olmadığı hususu tüm gümrük idarelerine bildirilmiştir.

Bu makalenin uzunluğu 170 kelimedir.