Tek Pencere Sistemi Üzerindeki İthal Lisanslarında Yeni Düzenleme

Tek Pencere Sistemi Üzerindeki İthal Lisanslarında Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerindeki ithal lisansları ile ilgili 7 Ekim 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre,

  • 0955-TPS-İthal Lisansı (KİM-MET), 0967-TPS-İthal Lisansı (MAK-ELEKT-ELEKTR) ve 0966-TPS-İthal Lisansı (Tekstil) belge türlerinden sadece 0955 kodlu belge 0955-TPS-İthal Lisansı (Sanayi) adıyla düzenlenmeye devam edilecek ve diğer iki belgenin düzenlenmesine son verilecek olup ilgili mevzuat uyarınca gerekli belge başvurularının 0955 belge kodu seçilerek yapılması,
  • 0957-TPS-İthal Lisansı (Korunma-Ülke Bazlı) ile 0951 kodlu TPS-İthal Lisansı (Korunma-Otonom) belgelerinden sadece 0951 kodlu belge 0951-TPS-İthal Lisansı (Korunma), adıyla düzenlenmeye devam edilecek ve diğer belgenin düzenlenmesine son verilecek olup ilgili mevzuat uyarınca gerekli belge başvurularının 0951 belge kodu seçilerek yapılması gerekiyor.

Buna karşın,

  • 0957 kodlu TPS-İthal Lisansı (Korunma-Ülke Bazlı) kapsamında düzenlenen belgelerin son geçerlilik süre sonu 5/08/2021,
  • 0966 kodlu TPS-İthal Lisansı (Tekstil) kapsamında düzenlenen belgelerin son geçerlilik süre sonu 31/12/2020,
  • 0967 kodlu TPS-İthal Lisansı (MAK-ELEKT-ELEKTR) kapsamında düzenlenen belgelerin son geçerlilik süre sonu 15/02/2021 tarihleri tespit edilmiştir.

Belirtilen tarihlere kadar halihazırda düzenlenmiş olan ve geçerlilik süresi bulunan belgeler kullanılabilecek. 

Bu makalenin uzunluğu 163 kelimedir.