Teminat İadelerinde Vergi Borcu Sorgulaması Yapılmaması

Teminat İadelerinde Vergi Borcu Sorgulaması Yapılmaması

Gümrükler Genel Müdürlüğü tüm gümrük idarelerine dağıtılan yazısında teminat iadelerinde vergi borcu sorgulaması yapılmasına gerek olmadığını bildirdi.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün sorusuna verilen cevabi karşılıkta konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sorulduğu ve teminat mektubu ve nakit teminatların iadesinin 6183 sayılı Kanunun kapsamında olmadığı sonucuna varıldığı ifade edildi.

Bu yüzden bu tür iadelerde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılmasına gerek bulunmamaktadır.

Firmalarımız bu yazı çerçevesinde teminat iadelerinde gümrüklere vergi borcu olmadığına dair yazı sunmasına ihtiyaç duymayacaktır.


Bu makalenin uzunluğu 77 kelimedir.