Teşvik Mevzuatına Göre Öncelik Verilecek Ürün Listesi Yayımlandı

Teşvik Mevzuatına Göre Öncelik Verilecek Ürün Listesi Yayımlandı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde teşvike konu olabilecek Öncelikli Ürün Listesi 18 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu mevzuatta 2016 yılında yapılan değişiklikle Yatırımlara Proje Bazlı devlet yardımı verilmesi mümkün bulunuyor.

Proje Bazlı Devlet Yardımlarında ülkemizdeki katma değerli üretimin artırılması, orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünler belirlenerek ilan ediliyor.

Bugün yayımlanan Tebliğ ile orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan Kimya, Eczacılık ile Tıp ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı, Bilgisayar, Elektronik ve Optik, Elektrikli Teçhizat, Makine, Ulaşım Araçları sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında ilan edildi.

Bu makalenin uzunluğu 113 kelimedir.