Tıbbi Malzeme ve Gıda Ürünleri Dış Ticaretinde Önemli Değişimler Yaşanıyor

Tıbbi Malzeme ve Gıda Ürünleri Dış Ticaretinde Önemli Değişimler Yaşanıyor

Dünya genelinde ciddiyetini artıran Covid-19 salgınına bağlı olarak ülkelerin kritik ürünlerin dış ticaretine getirdiği düzenlemelerin sayısı ve kapsamı hızla artıyor.

Salgının ne kadar daha devam edeceğinin bilinmemesine bağlı belirsizlik arttıkça özellikle kritik önemdeki tıbbi ürünler ve gıda maddeleri önemli kısıtlamalara tabi tutuluyor.

Gıda ihracatını önleyici, tıbbi malzeme ithalatını ise teşvik edici şekilde yapılan yeni düzenlemeler ticaretin doğal akışını kalıcı şekilde değiştirebilecek unsurlar da içeriyor.

Bu kapsamda son olarak AB Komisyonu, üye ülkelerden gelen talebi onaylayarak tıbbi malzeme ve koruyucu donanım ithalatından alınan gümrük ve katma değer vergilerini askıya aldı. Maske, test kiti, solunum cihazı gibi ürünler için söz konusu vergiler bu yılın başından geçerli olacak şekilde 6 ay süre ile askıya alınırken ihtiyaç halinde bu süre daha da uzatılabilecek.

Diğer taraftan kendi gıda güvenliğini sağlamak amacıyla Kamboçya 5 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere pirinç ihracatını yasakladı. Benzer şekilde Vietnam da daha önce pirinç ihracatında yeni satış sözleşmelerinin yapılmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

İhracatları daha çok tek ürüne bağlı ülkelerin küresel ölçekteki salgının gıda enflasyonuna sebep olacağı ve ürünlerine yönelik talebin artacağı beklentisiyle bu tür yasaklama ve kısıtlama kararlarını artırması bekleniyor.

Ülkemizin özellikle gıda ihracatı konusunda kısa ve orta vadeli tedbirleri hızlı bir şekilde ele alması gerekirken aksi durumda iç talepte istenmeyen dalgalanma ve yetersizliklerin ortaya çıkma riski bulunuyor.


Bu makalenin uzunluğu 202 kelimedir.