Bazı Tıbbi Malzemelerdeki Gözetim Uygulaması Kaldırıldı

Bazı Tıbbi Malzemelerdeki Gözetim Uygulaması Kaldırıldı

3005.90.31.00.11 GTİP'te sınıflandırılan gaz bezleri ile 3005.90.31.00.12 GTİP'te sınıflandırılan tıbbi gaz kompresleri için 4 Aralık 2007 tarihinden beri yürürlükte olan fiyat bazlı gözetim uygulaması 30 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile uygulamadan kaldırıldı.

Gaz bezleri ithalatında CIF Kıymet brüt kg başına 12 $; tıbbi gaz kompresleri için ise 15 $ olarak uygulanmaktaydı. Daha önce bu fiyatların altında yapılmak istenen ithalatlara fiili olarak izin verilmiyordu.

Bu makalenin uzunluğu 64 kelimedir.