Tıbbi Tanı Kitlerinin İthalatına Uygunluk Yazısı Şartı Getirildi

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthalatına Uygunluk Yazısı Şartı Getirildi

2 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle tıbbi tanı kitlerinin ithalatına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenecek uygunluk yazısı şartı getirildi.

Buna göre 3822.00 pozisyonunda sınıflandırılan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler ile müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri ve 3002.15 pozisyonunda sınıflandırılan dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünlerinin ithalinden önce adı geçen uygunluk yazısının alınması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmalar için bu Tebliğ hükümleri uygulanmazken, aynı zamanda Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/16) kapsamında olan ürünler için başvurular uygunluk yazısı alındıktan sonra yapılacak.

2 Nisan 2020 tarihinden önce tescil edilmiş beyannameler için uygunluk yazısı aranmayacak.


Bu makalenin uzunluğu 109 kelimedir.