Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Eşyada Ağırlık Uygulaması

Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Eşyada Ağırlık Uygulaması

Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011 yılından beri farklı zamanlarda ortaya çıkan ve ticaret politikası önlemlerine tabi ürünlerde hangi ağırlığın esas alınacağı yönündeki bazı tereddütleri gidermek için tüm gümrük idarelerine muhatap bir dağıtımlı yazı gönderdi.

Söz konusu yazıya göre gerek “İthalatta Korunma ve Gözetim Önlemleri Hakkında Mevzuat” gerekse “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat”ta ayrıca bir hüküm olmadığı hallerde ilgili düzenlemede belirtilen ağırlıkların “net” veya “brüt” olarak anlaşılması hususunda yaşanan tereddütlere dikkat çekildi.

Bu şüphelerin giderilmesi için söz konusu mevzuatın hazırlayıcısı konumundaki İthalat Genel Müdürlüğünden nihai görüş istendiği, alınan cevabi yazıda ilgili düzenlemede ağırlıklara ilişkin olarak ayrıca bir hüküm olmadığı hallerde net ağırlığın esas alınması gerektiği bildirildi.

Bu makalenin uzunluğu 103 kelimedir.