Ticaret Savaşları Türkiye'nin Çin'e İhracatını Artırabilir

Ticaret Savaşları Türkiye'nin Çin'e İhracatını Artırabilir

ABD'nin 6 Temmuz 2018 tarihi itibariyle 34 Milyar Dolarlık Çin ithalatına yönelik tarifelerini artırması ve Çin'in de buna karşılık vermesi ile iki ülke arasındaki ticaret savaşı yeni bir ivme kazanmıştı.

Çin özellikle tarımsal işletmeler başta olmak üzere ABD'li üreticileri derinden etkileyecek önlemler almaya devam ediyor.

Kiraz, soya, otomotiv, et ve et ürünleri, alkollü içecekler için getirilen kısıtlama ve tarife artışları alternatif ülke ihracatçılarının Çin'de avantaj kazanmasını beraberinde getiriyor.

Tarımsal ürünlerdeki kısıtlamaların kendi tüketicilerini olumsuz etkilememesi için Çin'in yoğun bir şekilde arz ve güvenliğini sağlayabilecek ve fiyat avantajına sahip ülkeleri analiz ettiği bildiriliyor.

Bu durum, başta kiraz olmak üzere birçok tarımsal üründe Türkiye'nin yeni pazara giriş imkanlarına kavuşmasını ve avantajlı bir konum elde etmesini sağladı. Birçok başka üründe olduğu gibi kiraz tüketiminde Çin, dünyanın en büyük pazarı özelliğini taşıyor.

Söz konusu avantajın diğer ülkelere kaptırılmaması için özellikle içinde bulunduğumuz dönemde etkili ve yoğun çalışmaların yapılması; ülke ve sektör spesifik stratejilerin hayata geçirilmesi gerekli görülüyor.

Kaynak:FreshPlaza

Bu makalenin uzunluğu 149 kelimedir.