Ticaret Savaşlarının ABD Ekonomisine Etkisi

Ticaret Savaşlarının ABD Ekonomisine Etkisi

Ticaret savaşlarının misillemeden dolayı hiçbir taraf ülkeye tam beklediği faydayı sağlayamayacağı ekonomik olarak genel kabul görmüş bir ilke olmasına rağmen küresel ticaretteki kısıtlamalar artarak devam ediyor.

New York FED tarafından yayımlanan bir çalışmada, ABD'nin son dönemdeki agresif yaklaşımının kendi ekonomisi açısından doğuracağı olası olumsuz sonuçlara dikkat çekildi.

Çalışmada, ABD'nin artırdığı tarifelerle, rekabetçiliğinin ciddi oranda zarar göreceği; tedarik zincirinde maliyet artışlarının yaşanmasının yanı sıra tedarik güvenliğinin de zayıflayacağı hususlarına değinildi.

Bu olumsuzlukların sektörlere göre değişmekle beraber ABD ihracatını da kısa, orta ve uzun dönemde olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

Çin'in 2001 yılında DTÖ'ye girişi ile birlikte ortalama tarife oranında yüzde 40 düzeyinde indirime gittiğine dikkat çekilerek ABD'nin ticaret savaşı başlatmasının ticaret hacmini yüzde 25 artıran bu gelişmeyi baltalayacağı ve başta Çin olmak üzere diğer ülkelerin de pozisyon almaya başlamasıyla küresel ticarette zincirleme etkiler doğuracağı öngörüsüne yer verildi.

Bu makalenin uzunluğu 131 kelimedir.