Tohumluk İhracatı Düzenlemeleri Konusunda Bilgilendirme

Tohumluk İhracatı Düzenlemeleri Konusunda Bilgilendirme

Ticaret Bakanlığı İhracatçı Birliklerine muhatap bir yazısında tohumluk ihracatı konusundaki düzenlemelere ve dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekti.

Bilindiği üzere, 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ çerçevesinde tohumluk ihracatında ön izin işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Ayrıca, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun kapsamında yer alan bitki cins ve çeşitlerine ait tohumlukların tek üreticisi ve satıcısı TİGEM veya TİGEM tarafından resmi olarak yetki verilen kişi ya da firmalar olarak belirlenmiştir.

Bu bakımdan, başka bir kişi veya firmanın TİGEM'den resmi izin almadan tohumluk üretimi veya satışı yapması suç teşkil ettiğinden, söz konusu kuruluşlardan izin alınmadan bu ürünlerin ihracatına izin verilmemesi gerekmektedir.

İhracatçılarımızın konusu suç teşkil eden bu tür durumlara dikkat etmesi önem arz etmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 126 kelimedir.