Tunus'tan Yeni İthalat Kısıtlamaları

Tunus'tan Yeni İthalat Kısıtlamaları

Son dönemde rezervlerindeki azalmalarla gündeme gelen Tunus, ithalatını azaltabilmek için bir dizi ilave tedbiri yürürlüğe koydu.

Bu çerçevede, Tunus tarafından 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere MFN vergi hadleri yükseltildi. Türkiye- Tunus Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı Türkiye menşeli ürünlerden 33 (Uçucu Yağlar ve Rezinoitler; Parfümeri, Kozmetik Veya Tuvalet Müstahzarları), 34 (Sabunlar), 40 (Kauçuk ve Kauçuktan Eşya), 48 (Kağıt ve Karton; Kağıt Hamurundan, Kağıttan veya Kartondan Eşya), 61 (Örme Giyim Eşyası ve Aksesuarı), 62 (Örülmemiş Giyim Eşyası ve Aksesuarı), 63 (Dokumaya Elverişli Maddelerden Diğer Hazır Eşya), 64 (Ayakkabılar, Getrler, Tozluklar ve Benzeri Eşya; Bunların Aksamı), 72 (Demir ve Çelik), 76 (Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya), 84 (Nükleer Reaktörler, Kazanlar, Makineler, Mekanik Cihazlar ve Aletler; Bunların Aksam ve Parçaları), 85 (Elektrikli Makine ve Cihazlar ve Bunların Aksam ve Parçaları) fasıllarına ait olanlar için yürürlükteki gümrük vergisinin %90’ı marjında istisnai gümrük vergisi uygulanacak.

Söz konusu uygulamanın iki yıl sürdürülmesi, sonraki üç yılda ise eşit oranlarda kademeli olarak düşürülerek kaldırılması öngörülüyor.

Bu makalenin uzunluğu 156 kelimedir.