Tunus'un Ülkemizden Yapılan İthalata Karşı Yaptığı Düzenlemeler

Tunus'un Ülkemizden Yapılan İthalata Karşı Yaptığı Düzenlemeler

Tunus Ticaret Bakanlığı 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ülkemize karşı uygulayacağı gümrük vergilerini değiştireceğini bildirdi.

En çok kayrılan ülke (MFN) hadleri %20’den %30’a çıkarılırken, 0303-8706 pozisyonlarda sınıflandırılan bazı ürünlerde MFN oranları %30-%36; daha önce MFN oranı 0 olan 2524-9620 pozisyonlarda sınıflandırılan bazı ürünler içinse MFN oranı %15 olarak yeniden belirlendi.

Ayrıca, Türkiye-Tunus Serbest Ticaret Anlaşması’nın 17’nci maddesine istinaden ülkemiz menşeli bir grup üründe sağlanan tavizler de geçici süreyle askıya alındı.

Türkiye menşeli ithalatın %11,7’sini oluşturan 12 fasılda (33, 34, 40, 48, 61, 62, 63, 64, 72, 76, 84, 85) 2018-2019 yılları için MFN hadlerinin %90’ı oranında gümrük vergisi uygulanacağı ve hesaplanacak verginin yıllık olarak üçte bir oranında azaltılarak 2022 itibariyle sıfıra indirilmesi kararı alındı.

Bu makalenin uzunluğu 113 kelimedir.