Türk Kirazı Çin Gümrüklerinde Durdurulmaya Başlandı

Türk Kirazı Çin Gümrüklerinde Durdurulmaya Başlandı

Çeşitli endüstri kaynakları ve basın organlarından bildirildiğine göre Çin’in Şanghay gümrük yetkilileri son zamanlarda ithal Türk kirazlarının analizlerinde bazı bitki zararlıları tespit etmeye başladı.

Belirlenen gereksinimleri karşılamaması üzerine Çin Gümrük İdaresi 25 Temmuz 2020'den sonra Çin'e gönderilen Türk kirazları için gümrük beyanlarını kabul etmeyeceğini belirten resmi bir açıklama yaptı. Halen taşıma halinde bulunan ürünlerinse ülkeye kabul edilebilmesi için giriş standartları karşılanıncaya kadar fümigasyon işlemleri uygulanacak.

Ülkemiz geleneksel kiraz ihraç pazarları arasında bulunmayan Çin’e ihracat özellikle 2019 yılında iki ülke resmi makamları arasında varılan mutabakat sonrasında başlamıştı.

Çin Gümrüklerinden elde edilen verilere göre, Türkiye 2017 ve 2018'de Çin'e sırasıyla iki ve sekiz ton kiraz sevkiyatı yaparken, bu durum Haziran 2019'da, ihraç edilen Türk kirazlarının 16 günlük soğuk işleme tabi tutulmasının gerekmeyeceği yönündeki mutabakatın ardından değişti. Söz konusu zorunluluğun ortadan kalkmasıyla 2019 yılında Çin'e yapılan ihracat toplam 4.2 milyon dolar ve 884 tonluk bir hacme ulaştı.

Kaynak: ProduceReport

Bu makalenin uzunluğu 142 kelimedir.