Türk mermerine Çin ilgisi

Türk mermerine Çin ilgisi

Türkiye dünya toplamının üçte biri düzeyinde olan yıllık 5 milyar metreküplük üretim hacmi ile mermer üretiminde dünyada lider konumunda bulunuyor.

İnşaat sektöründe hızlı büyüme oranlarına sahip ve 2016 yılında bu sektördeki büyümesi %17'ye ulaşan Çin ise dünya mermer ticaretinde en önemli alıcı konumunda.

2016 yılında dünya mermer ithalatının %61'ini teşkil eden 1.23 milyar dolarlık ithalat yapan ülke, gerek konutlarda gerekse de ticari projelerde kullanılmak üzere oldukça yaygın bir yelpazede ürün ihtiyacı taşıyor.

Mermerinin kalite ve çeşitlilik avantajı dolayısıyla yıllar itibariyle Türkiye'nin Çin pazarında belirgin bir üstünlüğü söz konusu olurken geçtiğimiz yıl Çin mermer ithalatının yaklaşık üçte ikisini Türkiye'den karşıladı.

Bu makalenin uzunluğu 96 kelimedir.