Türkiye, AB Solar Pazarını Tek Başına Sürükledi

Türkiye, AB Solar Pazarını Tek Başına Sürükledi

Avrupa Birliği yeni fotovoltaik kurulum pazarı 2017 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %28 büyüdü. Ancak 28 AB üyesinin yeni kapasite yatırımlarındaki ortalama artışı yüzde 6 seviyesinde kalırken, pazarın büyümesindeki en büyük etken Türkiye'nin yatırımları oldu.

Türkiye mevcut güneş enerjisi üretim kapasitesine 2017 yılında bir önceki yıla göre %213'lük artışla 1.79 GW ilave yatırım yaptı. Yapılan yatırımlar özellikle yılın son aylarında büyük bir ivme kazanarak son çeyrekte 800 MW düzeyine ulaştı.

Türkiye'den sonraki en büyük kapasite artışı 1.73 GW ile Almanya'da gerçekleşti ve Türkiye ile Almanya bu yatırım büyüklükleri ile toplam AB pazarının yüzde 41'ini teşkil etti. Güneş enerjisine sağladığı teşvikleri kesen İngiltere'deki yatırımdaki gerileme belirginlik kazanırken düşüş 2016 yılına göre %54'ü buldu.

Bilindiği gibi tüm dünyada özellikle son üç yılda güneş enerjisi teknolojileri ciddi ticaret politikası önlemlerine tabi tutuluyor. AB Komisyonu tarafından yapılan bir araştırma, söz konusu önlemlerin alınmaması halinde tüketimin her yıl %20-30 arasında daha fazla olacağını ortaya koyuyor.

Bu açıdan Sektörün gelişimindeki en büyük engel başta ABD, Çin ve AB olmak üzere birçok ülkenin damping ve sübvansiyon soruşturmaları ile kendi üreticilerini koruma yarışına girmiş olmaları olarak görülüyor.

Kaynak: Taiyang News

Bu makalenin uzunluğu 179 kelimedir.